<div align="center"> <h1>ŚLEPY ZAUŁEK - Portal społeczności alternatywnej</h1> <h3>Portal społeczności alternatywnej, informacje o koncertach, imprezach i klubach rockowych, rozmowy luźne, ZERO polityki 100% MUZYKI! Zjednoczenie i zwycięstwo!</h3> <p>ślepy, zaułek, ślepyzaułek, portal, społeczność, alternatywna, koncert, impreza, festiwal, muzyka, metal, punk, rock, hard, reggae, ska, ambient, industrial, crust, oi, skinhead</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://slepyzaulek.socjum.pl" rel="nofollow">slepyzaulek.socjum.pl</a></p> </div>